Bài viết

Tranh thêu tay TNC

/
"Giữ hồn Việt trong từng nét tranh thêu" Trong lịch…