Bài viết

tranh thêu cửu ngư quần hội - tranh thêu tnc

Tranh thêu tay TNC

/
"Giữ hồn Việt trong từng nét tranh thêu" Trong lịch…